Blog Image

Frøken Bergmanns

Om Frøken Bergmanns blog

Her kan du som besøgende læse om, hvad jeg bliver inspireret, motiveret eller måske ligefrem provokeret af. Du får lige lidt mere.

Du skal være velkommen til at lægge en kommentar eller en idé til et indlæg.

Det 21. århundredes klasseværelser

Artikel Posted on Tue, May 14, 2013 14:22

“A classroom for the 21st century: where are the best places for learning?” er en interessant og lærerig artikel om, hvordan I kan arbejde med at udvikle klasseværelser, der matcher børn og unges måde at lære på af i dag.

http://www.guardian.co.uk/teacher-network/2013/may/14/best-places-for-learning-21st-century-classroom

Og behøver I hjælp til at udvikle og indrette fremtidens klasseværelser, står Optimest naturligvis til rådighed!Anmeldelse af bogen “Læringsrum”

Litteratur Posted on Sun, March 31, 2013 12:39

For nogle uger siden var jeg til reception på Akademisk Forlag for bogen “Læringsrum” af Rune Fjord og Bodil Hovaldt Bøjer. Her under min sygeperiode har jeg så haft god tid til at læse den fine lille publikation.

Bogen beskriver på en lettilgængelig måde, hvordan I på en en skole eller daginstitution kan arbejde med bevidstheden om og udviklingen af læringsrum. Der er mange udmærkede øvelser i bogen, som I kan bruge til at øge fokus på læringsrummene. Og der er også mange gode illustrationer og fotos med eksempler på moderne læringsrum. Til sidst i bogen finder I en såkaldt “rumlig kalender”, der beskriver, hvordan pædagoger og lærere på fem uger kan arbejde med forskellige rumlige begreber eller elementer på en oplevelsesbaseret måde.

Mine mere negativt ladede kommentarer handler om, at dette blot er endnu en bog om læringsrum, der ensidigt er rettet mod læringsrum for børn. Det virkelig nye og progressive ville være, hvis der blev skrevet en bog om læringsrum for voksne – og ikke mindst med øvelser, der appellerer til den voksnes måde at udforske rum og sin krops muligheder på. En bog, der anerkender, at også voksne eksisterer i og erfarer rum med deres sanser. En sådan bog ville være med til at brede perspektivet på læringsrum ud til at gælde os alle. Og ved at være med til at sætte dagsordenen for voksnes læringsrum, vil vi med tiden også kunne se flere forandringer på de videregående uddannelsesinstitutioner, i virksomhederne, i det offentlige rum osv.

Men det er måske den bog, jeg selv burde skrive…

Når det nu er sagt, kan jeg anbefale bogens deskriptive dele til alle,
der ønsker at arbejde med deres læringsrum på arbejdspladsen, i
privaten, på uddannelsesinstitutionen m.m. Mens øvelserne i bogen
primært udfordrer barnets erfaringsverden. Men de er alligevel sjove at
prøve for legesyge voksne!Kommentar til fænomenet “nudging”

Inspiration Posted on Tue, March 05, 2013 22:05

Flere har spurgt mig, om det, Optimest laver, egentlig er det samme som nudging? Hertil svarer jeg “Ikke heeeelt”. Nudging – eller kærlige skub, som det ofte bliver oversat til på dansk – har i min forståelse et ensidigt adfærdsregulerende sigte.

Optimests fænomenologiske indretning har et læringsmæssigt sigte, hvilket indebærer en proces for det enkelte menneske, som rækker ud over, at de f.eks. skal lære at bruge en skraldespand. Hos Optimest vil en skraldespand være en nudge blandt flere, der tilsammen har det formål, at brugeren f.eks. får flere bæredygtige kompetencer. Desuden undersøger Optimest også, hvilke designs/indretning/værktøjer der skal til for, at brugeren får de ønskede kompetencer.

Handler det f.eks. om, at man i en virksomhed gerne vil have, at medarbejderne lever sundere, så undersøger Optimest, hvad der skal til for, at medarbejderne bliver det. Vi arbejder ikke ud fra, at mindre tallerkener nødvendigvis betyder, at medarbejderne spiser mindre. Vi undersøger, hvad der rent faktisk skal til for, at de spiser mindre – i et bredere perspektiv.Bevis for indretningens (store) effekt

Forskning Posted on Thu, February 07, 2013 21:44

Ja, jeg har jo længe vidst det… Men nu har et større forskningsprojekt på University of Salford i Manchester dokumenteret, at undervisningsmiljøet kan påvirke en elevs faglige fremskridt med helt op til 25 % på bare et år. Tænk, hvilke perspektiver det giver for læring og udvikling i løbet af 10 år i grundskolen! Hvor kunne det være fantastisk at få udnyttet det potentiale, der er hos børn og unge, og at skabe nogle rammer, hvor de kan trives og udvikle sig optimalt.

Læs mere om forskningsprojektet her: http://www.salford.ac.uk/home-page/news/2012/study-proves-classroom-design-really-does-matter

Det er rart at vide, at det jeg foretager mig giver mening og har stor betydning for menneskers udvikling og livskvalitet.Velkommen

Forskning Posted on Wed, February 06, 2013 12:03

Kære videbegærlige
Velkommen til min blog! Her vil jeg blogge om det, der inspirerer og motiverer mig til at lave det, jeg gør, i Optimest.

Først og fremmest vil jeg nævne mit speciale på psykologi “Rammende læring – en fænomenologisk undersøgelse af gymnasiets fysiske rammers betydning for gymnasieelevers læring” fra 2003. Forskningen fra dette speciale danner baggrund for Optimest – for selve filosofien bag firmaet, og måden vi arbejder med mennesker og rum på.

Tag gerne et kig på specialet, hvis du er interesseret i at vide mere dybdegående om forholdet mellem rum og læring. Fagligt spreder det sig over filosofi, udviklingspsykologi, arkitektur, pædagogik og sociologi. Du kan også læse mere indgående om de videnskabelige metoder, vi bruger i Optimest. Specialet kan lånes på Roskilde Universitetscenters bibliotek eller rekvireres elektronisk gennem Optimest.

God læselyst!