Kære videbegærlige
Velkommen til min blog! Her vil jeg blogge om det, der inspirerer og motiverer mig til at lave det, jeg gør, i Optimest.

Først og fremmest vil jeg nævne mit speciale på psykologi “Rammende læring – en fænomenologisk undersøgelse af gymnasiets fysiske rammers betydning for gymnasieelevers læring” fra 2003. Forskningen fra dette speciale danner baggrund for Optimest – for selve filosofien bag firmaet, og måden vi arbejder med mennesker og rum på.

Tag gerne et kig på specialet, hvis du er interesseret i at vide mere dybdegående om forholdet mellem rum og læring. Fagligt spreder det sig over filosofi, udviklingspsykologi, arkitektur, pædagogik og sociologi. Du kan også læse mere indgående om de videnskabelige metoder, vi bruger i Optimest. Specialet kan lånes på Roskilde Universitetscenters bibliotek eller rekvireres elektronisk gennem Optimest.

God læselyst!