Ja, jeg har jo længe vidst det… Men nu har et større forskningsprojekt på University of Salford i Manchester dokumenteret, at undervisningsmiljøet kan påvirke en elevs faglige fremskridt med helt op til 25 % på bare et år. Tænk, hvilke perspektiver det giver for læring og udvikling i løbet af 10 år i grundskolen! Hvor kunne det være fantastisk at få udnyttet det potentiale, der er hos børn og unge, og at skabe nogle rammer, hvor de kan trives og udvikle sig optimalt.

Læs mere om forskningsprojektet her: http://www.salford.ac.uk/home-page/news/2012/study-proves-classroom-design-really-does-matter

Det er rart at vide, at det jeg foretager mig giver mening og har stor betydning for menneskers udvikling og livskvalitet.