For nogle uger siden var jeg til reception på Akademisk Forlag for bogen “Læringsrum” af Rune Fjord og Bodil Hovaldt Bøjer. Her under min sygeperiode har jeg så haft god tid til at læse den fine lille publikation.

Bogen beskriver på en lettilgængelig måde, hvordan I på en en skole eller daginstitution kan arbejde med bevidstheden om og udviklingen af læringsrum. Der er mange udmærkede øvelser i bogen, som I kan bruge til at øge fokus på læringsrummene. Og der er også mange gode illustrationer og fotos med eksempler på moderne læringsrum. Til sidst i bogen finder I en såkaldt “rumlig kalender”, der beskriver, hvordan pædagoger og lærere på fem uger kan arbejde med forskellige rumlige begreber eller elementer på en oplevelsesbaseret måde.

Mine mere negativt ladede kommentarer handler om, at dette blot er endnu en bog om læringsrum, der ensidigt er rettet mod læringsrum for børn. Det virkelig nye og progressive ville være, hvis der blev skrevet en bog om læringsrum for voksne – og ikke mindst med øvelser, der appellerer til den voksnes måde at udforske rum og sin krops muligheder på. En bog, der anerkender, at også voksne eksisterer i og erfarer rum med deres sanser. En sådan bog ville være med til at brede perspektivet på læringsrum ud til at gælde os alle. Og ved at være med til at sætte dagsordenen for voksnes læringsrum, vil vi med tiden også kunne se flere forandringer på de videregående uddannelsesinstitutioner, i virksomhederne, i det offentlige rum osv.

Men det er måske den bog, jeg selv burde skrive…

Når det nu er sagt, kan jeg anbefale bogens deskriptive dele til alle,
der ønsker at arbejde med deres læringsrum på arbejdspladsen, i
privaten, på uddannelsesinstitutionen m.m. Mens øvelserne i bogen
primært udfordrer barnets erfaringsverden. Men de er alligevel sjove at
prøve for legesyge voksne!