“A classroom for the 21st century: where are the best places for learning?” er en interessant og lærerig artikel om, hvordan I kan arbejde med at udvikle klasseværelser, der matcher børn og unges måde at lære på af i dag.

http://www.guardian.co.uk/teacher-network/2013/may/14/best-places-for-learning-21st-century-classroom

Og behøver I hjælp til at udvikle og indrette fremtidens klasseværelser, står Optimest naturligvis til rådighed!